Logo

ul. Bardiowska 1A, 38-300 Gorlice
tel./fax: 18 35 24 605, tel./gsm: 505 033 463

 
Logo

Kancelaria ukierunkowana jest na świadczenie kompleksowych usług z zakresu doradztwa prawnego, zarówno na rzecz klientów korporacyjnych jak i Klientów indywidualnych.


Sukces kancelarii w relacjach z Klientami opiera się przede wszystkim na profesjonalizmie oraz dużej wiedzy merytorycznej i doświadczeniu jej współpracowników. Oferujemy szeroki zakres usług prawniczych, w tym m.in: reprezentację przed sądami, organami władzy publicznej, organami ubezpieczeniowymi, instytucjami, a także wobec innych osób fizycznych i przedsiębiorców, sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, statutów, udział w negocjacjach, zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego. Naszymi atutami jest pełne zaangażowanie w realizowane projekty, natychmiastowa realizacja zleceń oraz dostosowanie sposobu świadczonych usług do indywidualnych potrzeb Klienta.

Naszym priorytetem jest szybkość i terminowość oraz to, aby każdy Klient miał komfort w pełnej i nieograniczonej czasowo dostępności do usług Kancelarii. Do każdego z Klientów podchodzimy indywidualnie, starając się kompleksowo określić i odpowiedzieć na jego potrzeby. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, najlepsze efekty daje nawiązanie współpracy ryczałtowej, która Kancelarii pozwala poznać wszystkie aspekty i problemy prowadzonej działalności, a Klientom daje poczucie spokoju i możliwości stałego i bezpośredniego kontaktu z radcą prawnym.

Kancelaria prawna świadczy pomoc prawną zarówno w siedzibie Kancelarii jak też w siedzibie Klienta lub w innym miejscu uzgodnionym z Klientem. W sytuacjach nie wymagających obecności radcy prawnego istnieje także możliwość świadczenia usług za pośrednictwem środków przekazu takich jak telefon, faks i internet.

Zawód zaufania publicznego

Zawód stanowiący profesję o wysokim znaczeniu społecznym, wymagającą odpowiednich kwalifikacji nie tylko zawodowych i zdrowotnych, a także charakterologicznych, tj. moralnych i etycznych, nad którego należytym wykonywaniem powierzono w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskie w imieniu państwa pieczę powołanemu w drodze ustawy samorządowi zawodowemu, posiadającem nadaną przez ustawę osobowość prawną i organ władz krajowych, z obowiązkiem członkostwa dla każdej osoby wykonującej dany zawód.

Radca prawny a adwokat

Zawód radcy prawnego jest zawodem pokrewnym do zawodu adwokata. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość wykonywania zawodu przy jednoczesnym pozostawaniu w stosunku pracy (radcowie prawni mają taką możliwość, adwokaci – nie).

Od 1 lipca 2015 r. radca prawny, tak samo jak adwokat, posiada możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych, z tym że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy.

Istniejący podział na dwie korporacje uznawany jest za sztuczny i ma znaczenie głównie historyczne. Z tego powodu wysuwane są koncepcje połączenia radców prawnych z adwokatami w jednej wspólnej korporacji.